Krůtí BIO

Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství za podmínek uvedených v Nařízení Rady 2092/91 ES a v zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny.

Na biofarmách jsou zvířata odchovávána na podestýlce přírodního původu, mají k dispozici písek pro hrabání, hřady a větší životní prostor, včetně výběhu. Omezen je i počet kusů chovaných na jedné farmě.

Denní biorytmus zvířat není uměle ovlivňován např. svícením v zimě, jak tomu může být v běžných chovech. Při výrobě krmiv pro zvířata na biofarmách se nepoužívají pesticidy, herbicidy ani GMO. Celý proces výroby krmné směsi, chovu zvířat i zpracování masa je certifikován a pod dozorem jak státních, tak privátních agentur.

Výsledkem ekologického způsobu chovu v menších početních skupinách, s dostatkem spánku i volného pohybu, může být lepší zdravotní stav, který nevyžaduje preventivní ochranné látky a další, v konvenčních chovech používaná aditiva. V krmné dávce převládá biokukuřice, biopšenice, biosoja a tráva ve výběhu, což výrazně zvyšuje náklady na chov. Ekologické chovy jsou ale zaměřeny především na životní prostředí, welfare zvířat, autentičnost potravin, jejich chuť a bezpečnost a nikoliv na co nejnižší cenu.

Dá se říct, že chov zvířat s dostatečným výběhem je nejpřirozenějším způsobem chovu. Přirozený růst s pohybem na čerstvém vzduchu a slunci má blahodárný vliv na zdraví zvířat. Krůty mají volnost a mohou volit mezi venkovním a vnitřním prostředím.

Biokrůty jsou pak spokojené a skoro by se dalo říct, že se těši na vaši sváteční tabuli.

Společnost Zelenka biokrůty na vlastních farmách prozatím nechová. Pro získání označení chovu jako "Bio" je totož nutné, aby alespoň část krmiva pocházela z vlastní produkce. Tedy, aby Bio-chovatel byl současně i Bio-pěstitelem (v našem případě pšenice, kukuřice apod.). Tuto podmínku společnost Zelenka vzhledem k tomu, že není vlastníkem polností nesplňuje. Nabízíme však Bio krůtí maso od našich obchodních partnerů z Německa.

Případné další dotazy rádi zodpovíme.